PETER MACH

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 165 - 1.1.2018

Najhoršie umiestnenie: 208 - 1.11.2018