MARTIN HUDEC

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 76 - 1.1.2022

Najhoršie umiestnenie: 90 - 1.3.2022

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 15 - 1.1.2022

Najhoršie umiestnenie: 65 - 1.11.2019

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 39 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 144 - 1.5.2018

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 54 - 1.1.2018

Najhoršie umiestnenie: 75 - 1.11.2018