NATANAEL SKLENKA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 112 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 129 - 1.1.2022