ADAM TANCOŠ

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 99 - 1.1.2022

Najhoršie umiestnenie: 149 - 1.9.2021