SEBASTIAN KOTESA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 127 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 198 - 1.1.2020

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 91 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 222 - 1.7.2020

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 35 - 1.5.2018

Najhoršie umiestnenie: 174 - 1.5.2014

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 22 - 1.8.2015

Najhoršie umiestnenie: 71 - 1.7.2014