ADAM KUBÍK

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 62 - 1.8.2020

Najhoršie umiestnenie: 71 - 1.5.2020

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 47 - 1.1.2020

Najhoršie umiestnenie: 130 - 1.11.2018

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 13 - 1.5.2020

Najhoršie umiestnenie: 186 - 1.1.2017

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 9 - 1.11.2017

Najhoršie umiestnenie: 69 - 1.3.2016