ANDREJ LOFAJ

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 22 - 1.8.2021

Najhoršie umiestnenie: 78 - 1.11.2019

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 28 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 125 - 1.5.2018

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 42 - 1.11.2018

Najhoršie umiestnenie: 123 - 1.7.2017