MICHAEL PAULECH

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 147 - 1.8.2021

Najhoršie umiestnenie: 181 - 1.9.2021