ADRIÁN DRÁB

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 84 - 1.9.2020

Najhoršie umiestnenie: 165 - 1.5.2020

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 252 - 1.1.2020

Najhoršie umiestnenie: 337 - 1.7.2020

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 143 - 1.9.2020

Najhoršie umiestnenie: 218 - 1.5.2020