LINDA NÉMETHOVÁ

Slovenský rebríček - Najmladšie žiačky

Najlepšie umiestnenie: 25 - 1.3.2022

Najhoršie umiestnenie: 34 - 1.1.2022

Slovenský rebríček - Staršie žiačky

Najlepšie umiestnenie: 75 - 1.3.2022

Najhoršie umiestnenie: 75 - 1.3.2022

Slovenský rebríček - Mladšie žiačky

Najlepšie umiestnenie: 55 - 1.1.2022

Najhoršie umiestnenie: 61 - 1.3.2022