RICHARD CAP

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 118 - 1.1.2014

Najhoršie umiestnenie: 151 - 1.7.2014

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 150 - 1.7.2014

Najhoršie umiestnenie: 156 - 1.5.2014