1.7.2011

1
SATEX Int.Bratislava
2
ŠKST Bratislava
3
ŠKST Bratislava
4
SATEX Int.Bratislava
5
ŠKST Bratislava
7
ŠKST Bratislava
9
ŠKST Bratislava
11
SATEX Int.Bratislava
12
SATEX Int.Bratislava
14
16
SATEX Int.Bratislava
17
ŠKST Bratislava
18
19
27
29
31
32
Zálesie
33
Pezinok
47
50
53
75
85
Stavbár
88
90
Štadio ELV-s
96
98
Pezinok
101
V. Leváre
104
105
107
109
111
V. Leváre
114
115
Stavbár
117
V. Leváre
119
Štadio ELV-s
120
123
Stavbár
126
Stavbár
127
129
130
Štadio ELV-s
131
132
Štadio ELV-s
134
135
136
137
Viktória
138
Štadio ELV-s
143
145
Viktória
146
D. Lužná
147
150
152
153
Štadio ELV-s
155
D. Lužná
158
159
161
D. Lužná
163
164
Štadio ELV-s
166
167
169
Studienka
170
172
173
Viktória
175
176
177
V. Leváre
179
181
184
186
188
189
191
193
195
Studienka
196
Bernolákovo
198
199
203
205
Viktória
206
207
Viktória
208
209
V. Leváre
210
Zálesie
212
213
218
Priemstav
219
Štadio ELV-s
220
Bernolákovo
221
222
224
225
226
227
Bernolákovo
232
Štadio ELV-s
233
Štadio ELV-s
234
Bernolákovo
237
D. Lužná
240
243
244
247
248
251
252
253
254
Bernolákovo
259
Stavbár
262
Bernolákovo
263
V. Leváre
265
266
267
Štadio ELV-s
269
270
271
272
273
278
279
280
Pezinok
281
282
284
Priemstav
285
286
288
V. Leváre
290
291
292
297
298
300
D. Lužná
301
302
303
304
307
308
309
313
316
317
319
Štadio ELV-s
323
V. Leváre
325
Bernolákovo
326
328
329
330
331
333
Bernolákovo
335
338
341
343
Štadio ELV-s
344
345
349
V. Leváre
351
354
356
357
Priemstav
365
Viktória
367
Bernolákovo
368
D. Lužná
369
371
D. Lužná
372
375
378
379
D. Lužná
380
Priemstav
381
382
383
385
D. Lužná
386
388
389
390
392
394
395
397
398
400
402
405
413
416
417
423
424
425
426
D. Lužná
427
428
431
434
V. Leváre
438
D. Lužná
440
441
442
443
444
445
450
453
Viktória
457
459
463
466
467
468
469
470
471
473
474
Viktória
475
476
478
479
481
Vinosady
482
486
487
Bernolákovo
488
497
499
Bernolákovo
501
502
503
505
506
507
Trnávka
510
512
513
516
519
520
523
524
528
529
530
531
531
532
534
Priemstav
535
Priemstav
537
541
Viktória
542
544
546
548
549
550
551
Bernolákovo
553
558
560
Vinosady
561
563
565
566
567
569
574
575
Studienka
576
577
578
579
580
K. Ves