MARTIN MENYHART

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 132 - 1.9.2020

Najhoršie umiestnenie: 174 - 1.1.2022

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 115 - 1.8.2017

Najhoršie umiestnenie: 230 - 1.7.2018

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 139 - 1.1.2014

Najhoršie umiestnenie: 201 - 1.7.2014

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 118 - 1.3.2014

Najhoršie umiestnenie: 143 - 1.7.2014