PETER ČERNIGA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 93 - 1.1.2022

Najhoršie umiestnenie: 211 - 1.5.2019

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 25 - 1.1.2022

Najhoršie umiestnenie: 151 - 1.5.2020

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 24 - 1.7.2021

Najhoršie umiestnenie: 123 - 1.3.2018

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 14 - 1.3.2019

Najhoršie umiestnenie: 189 - 1.7.2016