OLIVER KLUCH

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 18 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 92 - 1.3.2022

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 34 - 1.3.2019

Najhoršie umiestnenie: 212 - 1.3.2018

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 44 - 1.3.2018

Najhoršie umiestnenie: 49 - 1.11.2018