SÁRA HABAROVÁ

Slovenský rebríček - Ženy 21

Najlepšie umiestnenie: 14 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 18 - 1.1.2022

Slovenský rebríček - Juniorky

Najlepšie umiestnenie: 23 - 1.8.2021

Najhoršie umiestnenie: 26 - 1.1.2022

Slovenský rebríček - Staršie žiačky

Najlepšie umiestnenie: 6 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 38 - 1.7.2019

Slovenský rebríček - Mladšie žiačky

Najlepšie umiestnenie: 1 - 1.5.2021

Najhoršie umiestnenie: 59 - 1.11.2018

Slovenský rebríček - Najmladšie žiačky

Najlepšie umiestnenie: 15 - 1.7.2019

Najhoršie umiestnenie: 44 - 1.11.2018