RENÉ FERKO

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 114 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 182 - 1.7.2020

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 53 - 1.11.2019

Najhoršie umiestnenie: 119 - 1.5.2020

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 7 - 1.8.2020

Najhoršie umiestnenie: 199 - 1.7.2019

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 81 - 1.7.2019

Najhoršie umiestnenie: 116 - 1.5.2019