ALEX NUS

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 144 - 1.1.2020

Najhoršie umiestnenie: 188 - 1.5.2019