MELÁNIA VIROVÁ

Slovenský rebríček - Juniorky

Najlepšie umiestnenie: 64 - 1.3.2022

Najhoršie umiestnenie: 64 - 1.3.2022