DÁVID ŠIKULA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 85 - 1.3.2014

Najhoršie umiestnenie: 106 - 1.7.2014