DÁVID POLAČKO

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 64 - 1.9.2014

Najhoršie umiestnenie: 143 - 1.3.2016

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 51 - 1.11.2014

Najhoršie umiestnenie: 166 - 1.3.2016

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 55 - 1.7.2014

Najhoršie umiestnenie: 86 - 1.3.2014