1.7.2010

1
2
ŠKST Bratislava
3
SATEX Int.Bratislava
4
SATEX Int.Bratislava
5
ŠKST Bratislava
6
SATEX Int.Bratislava
7
ŠKST Bratislava
8
ŠKST Bratislava
9
Mostex Rača
10
Mostex Rača
11
MSK Malacky
12
ŠKST Bratislava
13
Mostex Rača
14
SATEX Int.Bratislava
15
SATEX Int.Bratislava
16
MSK Malacky
17
SATEX Int.Bratislava
18
MSK Malacky
19
SATEX Int.Bratislava
20
MSK Malacky
21
MSK Malacky
23
MSK Malacky
24
Ivánka pri Dunaji
25
Ivánka pri Dunaji
33
MSK Malacky
37
Ivánka pri Dunaji
46
47
62
64
MSK Malacky
65
66
70
72
90
97
Stavbár
98
103
104
107
110
111
V.Leváre
117
Štadion ELV
119
Zálesie
120
121
122
Štadion ELV
125
126
127
128
130
V.Leváre
131
D.Lužná
132
133
V.Leváre
135
Pezinok
140
141
Stavbár
142
145
Štadion ELV
146
148
Štadion ELV
149
Pezinok
151
D.Lužná
153
Pezinok
154
155
156
157
Stavbár
158
167
169
Stavbár
170
172
175
177
180
181
182
183
Viktória
184
185
186
188
V.Leváre
192
Bernolákovo
193
Štadion ELV
194
196
V.Leváre
199
201
Štadion ELV
202
203
204
Štadion ELV
206
208
209
214
Viktória
215
216
219
Viktória
220
221
Štadion ELV
223
224
Bernolákovo
226
227
Viktória
229
230
233
237
238
240
241
242
Bernolákovo
244
Bernolákovo
246
Zálesie
247
248
Priemstav
251
Štadion ELV
252
255
257
258
259
260
Bernolákovo
261
266
268
269
270
Štadion ELV
272
274
275
Dev.N.Ves
276
277
Štadion ELV
278
279
V.Leváre
280
281
V.Leváre
282
283
Priemstav
284
293
294
295
298
299
Štadion ELV
303
305
307
D.Lužná
309
313
318
Bernolákovo
319
320
D.Lužná
321
324
Dev.N.Ves
325
V.Leváre
326
327
D.Lužná
328
Dev.N.Ves
329
331
336
337
339
343
344
Bernolákovo
346
Štadion ELV
347
348
349
350
353
D.Lužná
354
355
358
359
361
363
Priemstav
364
365
371
373
375
376
377
379
381
382
384
Dev.N.Ves
385
386
389
390
391
392
393
Dev.N.Ves
397
399
400
401
403
408
409
410
Bernolákovo
412
414
415
D.Lužná
416
417
418
419
420
421
423
427
429
430
431
432
Bernolákovo
433
434
436
438
440
442
443
444
446
447
Vinosady
448
449
451
454
Trnávka
455
458
459
460
462
Viktória
466
467
470
471
472
473
Viktória
474
Viktória
475
Bernolákovo
476
Bernolákovo
478
479
Dev.N.Ves
480
481
482
Vinosady
483
485
Viktória
486
Vinosady
487
489
490
491
492
494