JURAJ VYHNALÍK

Krajský rebríček - Bratislavský

Najlepšie umiestnenie: 196 - 1.7.2008

Najhoršie umiestnenie: 424 - 1.7.2016