1.7.2007

1
ŠKST Bratislava
3
ŠKST Bratislava
5
ŠKST Bratislava
7
ŠKST Bratislava
12
ŠKST Bratislava
15
18
19
21
22
25
28
38
43
46
Stavbár
51
64
66
70
V.Leváre
72
Petržalka
75
78
85
Petržalka
87
105
108
110
111
115
V.Leváre
116
119
120
Stavbár
122
123
127
V.Leváre
129
130
131
132
134
135
D.Lužná
137
Zálesie
138
145
D.Lužná
146
147
148
Stavbár
149
152
153
155
Štadion
157
Bernolákovo
159
Zálesie
160
162
163
165
Priemstav
167
168
169
Štadion
173
Štadion
174
Priemstav
175
177
178
179
181
Štadion
183
Bernolákovo
186
188
Bernolákovo
190
191
192
193
194
196
197
199
Bernolákovo
201
202
203
205
207
208
209
210
Bernolákovo
211
Priemstav
212
Bernolákovo
213
214
215
216
217
219
221
224
228
230
235
236
239
Bernolákovo
240
244
249
251
253
255
259
260
262
263
266
268
270
271
272
274
V.Leváre
276
V.Leváre
277
278
280
281
284
V.Leváre
285
286
287
288
289
290
Bernolákovo
294
296
299
302
303
305
Pezinok
307
D.Lužná
308
D.Lužná
309
310
311
312
313
314
315
Stavbár
317
318
320
322
D.Lužná
323
324
327
330
331
332
Pezinok
333
334
335
336
338
339
341
Pezinok
344
345
348
349
350
351
352
353
354
355
V.Leváre
356
D.Lužná
357
358
359
360
361
362
364
Stavbár
365
Stavbár
366
369
371
372
375
377
379
380
381
382
383
384
387
388
Bernolákovo
389
Bernolákovo
390
391
393
394
395
396
Bernolákovo
397
Priemstav
400
405
V.Leváre
408
410
411
V.Leváre
412
Priemstav
413
Priemstav
414
416
420
Priemstav
421
V.Leváre
422
423
424
427
428
430
431