ADAM SZAMOSI

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 156 - 1.9.2016

Najhoršie umiestnenie: 188 - 1.1.2017

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 93 - 1.3.2016

Najhoršie umiestnenie: 159 - 1.5.2014

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 89 - 1.1.2014

Najhoršie umiestnenie: 114 - 1.7.2014