ADAM ZELENKA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 121 - 1.9.2020

Najhoršie umiestnenie: 168 - 1.3.2018

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 101 - 1.8.2017

Najhoršie umiestnenie: 176 - 1.11.2018

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 38 - 1.8.2016

Najhoršie umiestnenie: 156 - 1.1.2017

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 42 - 1.7.2015

Najhoršie umiestnenie: 54 - 1.1.2015