ALEX LENGYEL

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 137 - 1.9.2016

Najhoršie umiestnenie: 195 - 1.5.2017

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 127 - 1.8.2016

Najhoršie umiestnenie: 203 - 1.5.2017