MARTIN ĎURANA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 109 - 1.3.2022

Najhoršie umiestnenie: 176 - 1.11.2018

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 151 - 1.3.2019

Najhoršie umiestnenie: 223 - 1.11.2018