MIROSLAV MINKA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 109 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 129 - 1.1.2022

Slovenský rebríček - Starší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 38 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 217 - 1.3.2020

Slovenský rebríček - Mladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 163 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 259 - 1.5.2020

Slovenský rebríček - Najmladší žiaci

Najlepšie umiestnenie: 171 - 1.11.2018

Najhoršie umiestnenie: 171 - 1.11.2018