BRANISLAV KUZICA

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 142 - 1.9.2019

Najhoršie umiestnenie: 202 - 1.5.2020