RICHARD PUPÁK

Slovenský rebríček - Juniori

Najlepšie umiestnenie: 107 - 1.9.2021

Najhoršie umiestnenie: 125 - 1.1.2022